Back

Atmanirbhar Bhart

Atmanirbhar Bhart se hamen dhairya aur sahas ki Anubhuti hoti hai..K.P.S college nadwan masurahi (Patna) unit Bihar bn Ncc ( 11).Rank.CplArun Kumar

May 16, 2021
Unit : Bihar Bn NCC , Group HQ : NCC Gp HQ Patna, Directorate : NCC Dte Bih & Jhar
1+