Back

Pritilata Waddedar

NAME-CDT PRATTUSHA GAYEN REG NO - WB21SWA153102 UNIT-6 BENGAL BN NCC NAHATA JNMS MAHAVIDYALAYA GROUP - KALYANI DIRECTOR- WEST BENGAL & SIKKIM

August 12, 2022
Unit : Ben Bn NCC , Group HQ : NCC Gp HQ Kalyani, Directorate : NCC Dte, WB&S
0