Back

PUNEET SAGAR ABHIYAN

Cadet Sriram Lenka, 4(O) Naval Unit, NCC

December 7, 2021
Unit : Orissa Naval Unit , Group HQ : NCC Gp HQ Koraput, Directorate : NCC Dte, Odisha